Απευθυνόμενος στον Ελέφαντα στο δωμάτιο – Μοντέλα χρηματοδότησης & Μη περιοριστική χρηματοδότηση

4
Απευθυνόμενος στον Ελέφαντα στο δωμάτιο – Μοντέλα χρηματοδότησης & Μη περιοριστική χρηματοδότηση

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους τα εταιρικά ιδρύματα βοηθούν στην επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου είναι η παροχή οικονομικής υποστήριξης σε διαφορετικούς σκοπούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η υποστήριξη αυτών των οργανισμών περιλαμβάνει διάφορες προσεγγίσεις στη χρηματοδότηση – από περιοριστική και μη περιοριστική χρηματοδότηση, έως πιο ευέλικτα, υβριδικά μοντέλα. Κατά την επιλογή του σωστού μοντέλου χρηματοδότησης, το ταξίδι δεν είναι καθόλου ομαλό για τα εταιρικά ιδρύματα, καθώς αντιμετωπίζουν πολύπλευρες προκλήσεις που μερικές φορές απαιτούν μια προσαρμοσμένη προσέγγιση.

Η δεύτερη εκδήλωση στη σειρά The Elephant in the Room: Corporate Foundation επικεντρώθηκε στις περιπλοκές αυτών των προκλήσεων χρηματοδότησης, καθώς και σε λύσεις και πιθανές στρατηγικές για το πώς να τις ξεπεράσετε. Ήμασταν στην ευχάριστη θέση να μας συνοδεύει ο Stefan Rissi ως ομιλητής. Ο Stefan είναι ο παγκόσμιος επικεφαλής κοινοτικών επενδύσεων στην JTI, μια πολυεθνική εταιρεία με έδρα τη Γενεύη, και διευθυντής του Ίδρυμα JTI[1].

Λεζάντα εικόνας: Αποτέλεσμα του word cloud όταν ζητήθηκε από τους επαγγελματίες του εταιρικού ιδρύματος να σχολιάσουν τις κορυφαίες προκλήσεις των οργανισμών τους σε σχέση με τους εταίρους χρηματοδότησης και χρηματοδότησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες εξέτασαν προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και τους εταίρους χρηματοδότησης (μερικοί από τους οποίους εμφανίζονται στη λέξη σύννεφο παραπάνω). Ο Stefan μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις σχετικά με την προσέγγιση χρηματοδότησης της JTI, καθώς και μερικές συμβουλές για τους συμμετέχοντες.

Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έχουμε συγκεντρώσει τέσσερα ζητήματα χρηματοδότησης για Εταιρικά Ιδρύματα:

  1. Χρησιμοποιήστε τους στόχους του ιδρύματος ως βάση για τη χρηματοδότηση:

Όλες οι αποφάσεις χρηματοδότησης πρέπει να βασίζονται και να συνδέονται με τους στόχους επιπτώσεων του οργανισμού σας (στην περίπτωση της JTI, αυτό είναι για να βοηθήσει τα θύματα καταστροφών παγκοσμίως). Η σαφήνεια αυτών των στόχων θα βοηθήσει στην καθοδήγηση των αποφάσεων χρηματοδότησης με τρόπο χρήσιμο και αποτελεσματικό για μη κερδοσκοπικούς εταίρους.

  1. Ακολουθήστε μια υβριδική προσέγγιση:

Οι πρακτικές χρηματοδότησης πρέπει να είναι ευέλικτες. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τύπος του εταίρου και η περιοχή εστίασης της επιχορήγησης.

Οι εταίροι ΜΚΟ μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, σε διάφορα μεγέθη, δομές, πολιτισμούς, όλα με διαφορετικούς στόχους, γεωγραφικό εύρος κ.λπ. η προσέγγιση χρηματοδότησης μπορεί να είναι ευέλικτη, ανάλογα με τον εν λόγω εταίρο. Για παράδειγμα, η JTI έχει μακροπρόθεσμους εταίρους με τους οποίους αναλαμβάνουν μακροπρόθεσμες οικονομικές δεσμεύσεις, δίνοντας παράλληλα στον εταίρο την ευελιξία να χρησιμοποιεί τα κεφάλαια όπως θέλει. Σε άλλες περιπτώσεις, ακολουθούν μια προσέγγιση 50/50, σύμφωνα με την οποία το 50% των κεφαλαίων για ένα έργο είναι απεριόριστο και το 50% προσδιορίζεται. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση «ιδιοκτησίας» στο ίδρυμα, ενώ ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεργατών. Ένας συνδυασμός αυτών των προσεγγίσεων μπορεί συχνά να απλοποιήσει τη διαδικασία έγκρισης για το ίδρυμα.

Ομοίως, η εν λόγω περιοχή εστίασης μπορεί να αποκρυπτογραφήσει αποφάσεις χρηματοδότησης: ένα μοντέλο που είναι σχετικό για ένα εφάπαξ σενάριο διαχείρισης καταστροφών δεν θα αντικατοπτρίζει την προσέγγιση που ακολουθείται για δέσμευση με έναν μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό εταίρο.

  1. Ελαχιστοποιήστε τα γενικά έξοδα διαχείρισης και υποστήριξης:

Η μείωση της γραφειοκρατίας είναι μια βασική πρόκληση: οι αιτήσεις επιχορήγησης και η δέουσα επιμέλεια κατά τη διάρκεια μιας περιόδου επιχορήγησης μπορεί να είναι εντάσεως εργασίας τόσο για τον δωρητή όσο και για τον αποδέκτη.

Πολλά ιδρύματα συχνά δεν διαθέτουν την ικανότητα να διαχειρίζονται περισσότερες επιχορηγήσεις λόγω του μεγάλου διοικητικού φόρτου που επιβαρύνθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης. Για να μετριαστεί αυτό, οι έμπιστοι χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι οργανισμοί μπορούν να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη διάδοση των επιχορηγήσεων σε τοπικό επίπεδο. Οι μεσάζοντες όχι μόνο μπορούν να μειώσουν τη γραφειοκρατία για τα ιδρύματα, αλλά έχουν επίσης σχέσεις επί τόπου, γνώση των τοπικών αναγκών και μπορούν να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση πηγαίνει σε σχετικούς οργανισμούς με τους οποίους διαφορετικά το ίδρυμα ενδέχεται να μην έχει επαφή.

Πέρα από αυτό, η υποστήριξη με το κόστος των γενικών εξόδων, όπως το κόστος που σχετίζεται με τη διαχείριση του έργου, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την επικοινωνία μέτρησης, το κόστος προσωπικού και τους μισθούς, είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθηθούν οι μη κερδοσκοπικοί εταίροι να εκπληρώσουν τους στόχους και τους σκοπούς του έργου τους. Ο Στέφαν μοιράστηκε την περηφάνια του που ανέπτυξε ένα μοντέλο που υποστηρίζει συγκεκριμένα αυτές τις συχνά παραμελημένες και «λιγότερο ελκυστικές» πτυχές της χρηματοδότησης που οδηγεί σε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης του διαχειριστικού και των γενικών εξόδων.

  1. Μετρήστε πιο έξυπνα:

Τα μοντέλα χρηματοδότησης και οι συμφωνίες συχνά περιλαμβάνουν απαιτήσεις μέτρησης και αναφοράς στόχων. Αυτό από μόνο του μπορεί να προκαλέσει τεράστιο διοικητικό φόρτο σε ιδρύματα και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αν και μπορεί να μην αξίζει να μετρηθεί ο αντίκτυπος για όλες τις δωρεές, η ύπαρξη ενός ισχυρού πλαισίου για τις μεγαλύτερες συνεργασίες θα διασφαλίσει ότι θα μετρηθεί η πρόοδος πιο σημαντικών επιχορηγήσεων. Για να μειώσει την πίεση και στις δύο πλευρές, ο Στέφαν πρότεινε την ευθυγράμμιση σε μια κοινή λογική και ευέλικτη προσέγγιση για τη μέτρηση του αντίκτυπου. Η JTI εφαρμόζει την Πλαίσιο B4SI, ένα παγκόσμιο πρότυπο για τη μέτρηση και τη διαχείριση των επενδύσεων της εταιρικής κοινότητας. Πολλοί οργανισμοί στο Δίκτυο B4SI συνεργάζονται με μη κερδοσκοπικούς εταίρους για τη βελτίωση της ικανότητας μέτρησης και την εφαρμογή του πλαισίου στα προγράμματά τους.

Τελικά, όταν πρόκειται για μοντέλα χρηματοδότησης και χρηματοδότησης, η πρόκληση κάθε οργανισμού θα είναι διαφορετική. Ωστόσο, ανεξάρτητα από εξωτερικούς παράγοντες, τα εταιρικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν μια προσέγγιση που να είναι ευέλικτη, μετρήσιμη και να βασίζεται στους στόχους και τη στρατηγική του οργανισμού.


Εάν ενδιαφέρεστε να εμφανιστείτε στο ‘Ο ελέφαντας στο δωμάτιο» Σειρές που αντιμετωπίζουν άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Εταιρικά Ιδρύματα, απευθυνθείτε στις ομάδες Business for Societal Impact (B4SI) ή Corporate Citizenship.

Η επόμενη εκδήλωσή μας στη σειρά επικεντρώνεται στη μέτρηση του αντίκτυπου και έχει προγραμματιστεί στις 14 Σεπτεμβρίου στη 13:00 BST. Προσκεκλημένη ομιλήτρια είναι η Kate Sullivan, Διευθύντρια Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Μάθησης στο The Human Safety Net, το εταιρικό ίδρυμα του Ομίλου Generali. Στα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας του, το The Human Safety Net έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε συνεργασία με ένα δίκτυο 77 εταίρων ΜΚΟ σε 24 χώρες. Η Kate επιβλέπει τη στρατηγική μέτρησης του αντίκτυπου του οργανισμού για να καθοδηγήσει τη δουλειά του με τους εταίρους ΜΚΟ. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ να παραστώ.


[1] JTI Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένος βάσει της ελβετικής νομοθεσίας, ο οποίος είναι οικονομικά προικισμένος και διαχειρίζεται η JTI. Η αποστολή του Ιδρύματος JTI είναι να βοηθά τα θύματα φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Το JTI Foundation εστιάζει σε συνεργασίες για την υποστήριξη προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης και χτίζουμε μακροπρόθεσμα προγράμματα μείωσης του κινδύνου καταστροφών.


Εάν χάσατε το διαδικτυακό σεμινάριο ή θέλετε να το παρακολουθήσετε ξανά, Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την ηχογράφηση της εκδήλωσης.

Bir cevap yazın