Κρατικές ενισχύσεις στην ημιπεριφέρεια της ΕΕ μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση – βοήθησε στην ανταγωνιστικότητα;

17
Κρατικές ενισχύσεις στην ημιπεριφέρεια της ΕΕ μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση – βοήθησε στην ανταγωνιστικότητα;

Οι Andrea Éltető και Gergő Medve-Bálint σκέπτονται το άρθρο τους, «Αναπροσαρμογή του αναπτυξιακού μοντέλου ανελεύθερου εναντίον εξωτερικά υποκινούμενου: κρατική ενίσχυση μετά την GFC στην ημιπεριφέρεια της ΕΕ», που δημοσιεύτηκε στο Ανταγωνισμός και Αλλαγή.

Με αυτό το άρθρο σκοπεύαμε να καλύψουμε ένα κενό: ούτε η βιομηχανική πολιτική – που ενισχύθηκε μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση (GFC) – ούτε οι συνέπειες των διακρατικών κανονισμών εμφανίζονται εξέχοντα στη βιβλιογραφία του συγκριτικού καπιταλισμού. Ως εκ τούτου, επικεντρωθήκαμε στον τρόπο με τον οποίο οι δύο κυβερνήσεις της Ιβηρικής (Ισπανία και Πορτογαλία) και δύο κυβερνήσεις της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρία και Πολωνία) χρησιμοποίησαν επιχορηγήσεις και προγράμματα κρατικών ενισχύσεων στην περίοδο μετά την GFC για να αναπροσαρμόσουν τα μοντέλα ανάπτυξής τους προωθώντας περισσότερη γνώση και τεχνολογία. εντατικές δραστηριότητες.

Στις ανατολικές χώρες, η υπερβολική εξάρτηση από ΑΞΕ χαμηλής προστιθέμενης αξίας έχει απειλήσει με μια παγίδα μεσαίου εισοδήματος, την οποία οι ανελεύθερες κυβερνήσεις στόχευαν να αντιμετωπίσουν καταφεύγοντας στον οικονομικό εθνικισμό και την προώθηση εγχώριων επιχειρήσεων. Στο Νότο, το GFC και η επακόλουθη ενίσχυση της δημοσιονομικής εποπτείας στην Ευρωζώνη έχουν εκθέσει τα τρωτά σημεία του μοντέλου που καθοδηγείται από την κατανάλωση και το έχει καταστήσει μη βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

Βασιζόμενοι στη βάση δεδομένων κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δείχνουμε ότι μετά το 2013, στον Νότο με γνώμονα την κατανάλωση, οι κυβερνήσεις στόχευαν να ενισχύσουν την προσφορά μέσω της βοήθειας, ενώ στην προσανατολισμένη στις εξαγωγές Ανατολή, ανησυχούσαν περισσότερο για την προώθηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ανάλογα με το ΑΕΠ τους, η Πολωνία και η Ουγγαρία εφάρμοσαν σημαντικά περισσότερες κρατικές ενισχύσεις από τις ιβηρικές χώρες, οι οποίες αντιμετώπιζαν σοβαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς καθ’ όλη την περίοδο που παρατηρήθηκε. Η έρευνά μας αποκάλυψε επίσης ότι και στις δύο ημιπεριφέρειες, οι ξένες επιχειρήσεις ήταν ο κύριος στόχος της ατομικής βοήθειας στο τμήμα της μεσαίας τεχνολογίας, που αντιστοιχεί στην ξένη κυριαρχία στη σύνθετη μεταποίηση. Η ατομική βοήθεια έδειξε μια ελαφρά κίνηση προς την αναβάθμιση μόνο στην Πολωνία, καθώς ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των Πολωνών αποδεκτών δραστηριοποιούνταν σε υπηρεσίες έντασης γνώσης, όπως παροχή συμβουλών επιχειρήσεων, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανική. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η αναπροσαρμογή του πολωνικού ανελεύθερου μοντέλου ανάπτυξης είναι πραγματικά πιο αναπτυξιακή από την πολύ πιο πελατειακή ουγγρική προσέγγιση.

Κεφαλιά των Andrea Éltető και Gergő Medve-Bálint.
Andrea Éltető, αριστερά, και Gergő Medve-Bálint

Ούτε η αναπροσαρμογή του ανελεύθερου αναπτυξιακού μοντέλου στην Ανατολή ούτε η εξωτερικά υποδαυλιζόμενη στο Νότο ανταποκρίνονται στις δηλωμένες φιλοδοξίες και, συνολικά, φαίνεται ότι ενίσχυσαν τα υπάρχοντα δομικά χαρακτηριστικά των εγχώριων μοντέλων ανάπτυξης αντί να εμπλακούν σε πραγματική αναπροσαρμογή.

Ενώ μέχρι στιγμής, τα προσανατολισμένα στην κατανάλωση νότια μέλη της ΕΕ έχουν αντιμετωπίσει σημαντικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς σε σχέση με τις ανατολικές χώρες, ο κορωνοϊός ανέτρεψε την παλίρροια από αυτή την άποψη. Οι νότιες χώρες είναι οι κύριοι δικαιούχοι της γενναιόδωρης διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ, η οποία ενισχύει σημαντικά τη δημοσιονομική τους ικανότητα στις δαπάνες για διαρθρωτικούς μετασχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αντίθετα, τα ανατολικά κράτη μπορεί να έχουν πέσει στη δική τους ανελεύθερη παγίδα: αν και δικαιούνται συγκριτικά υψηλή υποστήριξη από το πρόγραμμα, λόγω των ανεπίλυτων συγκρούσεων κράτους δικαίου με την ΕΕ, τη λαμβάνουν πολύ αργά.

Andrea Éltető και Gergő Medve-Bálint

Andrea Liver είναι ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών και Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Gergő Medve-Bálint είναι ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών της Ουγγαρίας και στο Πανεπιστήμιο Corvinus της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία.

Bir cevap yazın