Μελέτη περίπτωσης: Κοινωνικο-περιβαλλοντική ευθύνη στο EDP

2
Μελέτη περίπτωσης: Κοινωνικο-περιβαλλοντική ευθύνη στο EDP

Η κοινωνική ευθύνη είναι θεμελιώδης στη στρατηγική της EDP. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία επενδύει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, υποστηρίζοντας περισσότερα από 500 έργα κοινωνικής ευθύνης σε όλες τις 30 χώρες όπου δραστηριοποιείται, με στόχο τη βελτίωση της ζωής των τοπικών κοινωνιών. Η EDP συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των κοινοτήτων, επενδύοντας σε δικές της και συνεργατικές πρωτοβουλίες, δωρεές και εθελοντισμό, με βάση τους πέντε βασικούς άξονες του παγκόσμιου προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων EDP YES – You Empower Society: Energy, Planet, Skills, Culture and Community .

Η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση βρίσκεται στο επίκεντρο της EDP Y.ES., στην οποία προορίζεται περίπου το 45% της επένδυσης στον κοινωνικό αντίκτυπο έως το 2025. Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν υποστήριξη για την ενεργειακή ένταξη και πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια. υποστήριξη για τις κοινότητες που επηρεάζονται από το κλείσιμο των θερμοηλεκτρικών σταθμών· προστασία της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας· και για έργα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Κοινώς, αυτά τα έργα μοιράζονται τη φιλοδοξία να προωθήσουν μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση χωρίς να αφήσουν κανέναν πίσω, αντανακλώντας τους στρατηγικούς στόχους της ίδιας της EDP να είναι ουδέτερη από εκπομπές άνθρακα έως το 2025 και 100% πράσινη έως το 2030.

Ο πολιτισμός είναι επίσης ένας σημαντικός τομέας παρέμβασης για την EDP, είτε μέσω της υποστήριξης νέων καλλιτεχνών είτε μέσω της προώθησης εκθέσεων και εκδηλώσεων που εδραιώνουν την πολιτιστική δραστηριότητα. Τα τρία ιδρύματα της EDP – στην Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Βραζιλία – αποτελούν σημαντικά οχήματα εκτέλεσης των έργων κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου EDP. Παράλληλα, και αναγνωρίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη έργων που ανταποκρίνονται σε άλλες κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού προορίζεται για επενδύσεις σε θέματα όπως η κατάρτιση, η υγεία, η κοινωνική ένταξη και η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ταμείο ΕΚΕ Α2Ε

Μαθαίνοντας από τα έργα μας στο EDP

Ταμείο ΕΚΕ Α2Ε

Το EDP προωθεί τη βιώσιμη ενέργεια για όλους, με έμφαση σε χώρες με χαμηλά ποσοστά ηλεκτροδότησης, μέσω δωρεών σε οργανισμούς για την υποστήριξη έργων βιώσιμης και καθαρής ενέργειας στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του νερού και της γεωργίας, των επιχειρήσεων και της κοινότητας.

Πρόγραμμα Ενεργειακής Ένταξης

Με το πρόγραμμα Energy Inclusion Program, η EDP προσφέρει λύσεις ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, φέρνοντας περισσότερη θερμική άνεση στα σπίτια τους. Για αυτό, δημιουργούνται συνεργασίες με κοινωνικούς θεσμούς που βρίσκονται κοντά σε αυτό το κοινό-στόχο, ώστε να λειτουργούν ως μεσάζοντες. Οι λύσεις περιλαμβάνουν την εγκατάσταση πιο αποδοτικού εξοπλισμού ή ακόμα και ηλιακών συλλεκτών ιδιοκατανάλωσης. Επιπλέον, το EDP θα προωθήσει επίσης τον ενεργειακό γραμματισμό, εκπαιδεύοντας τις οικογένειες σχετικά με συνήθειες και συμπεριφορές που προάγουν την εξοικονόμηση ενέργειας στην καθημερινή ζωή.

Κρατήστε το τοπικό

Ένα κοινωνικό πρόγραμμα που στοχεύει στον μετριασμό της φυγής από την ύπαιθρο – υποστήριξη νέων που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την εργασία και χαμηλής απασχολησιμότητας, μέσω εκπαίδευσης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων που τους επιτρέπουν να εργαστούν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συγκεκριμένα στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και αιολικής ενέργειας. Η πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα σε πολλές χώρες όπου η EDP είναι παρούσα, όπως η Βραζιλία, η Κολομβία, οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ισπανία.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα A2E της EDP και τα έργα των διαφόρων εκδόσεων του στο Ταμείο ΔΔΠ ΝΑΙ/Α2Ε
Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Ενεργειακής Ένταξης της EDP στη διεύθυνση: EDP ​​ΝΑΙ/Συμπερίληψη ενέργειας
Ανακαλύψτε περισσότερα για τα έργα κοινωνικής επένδυσης της EDP στο EDP ​​ΝΑΙ | edp.com
Διαβάστε την έκθεση κοινωνικών επενδύσεων 2022 της EDP στο Έκθεση Κοινωνικών Επενδύσεων 2022_EN.pdf (edp.com)

Συγγραφέας: João Campos, Social Impact Coordination – EDP

Bir cevap yazın