Οι Εθνικές Ακαδημίες εξετάζουν πώς να μειωθεί η φυλετική ανισότητα στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης

9
Οι Εθνικές Ακαδημίες εξετάζουν πώς να μειωθεί η φυλετική ανισότητα στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης

Οι μαύροι Αμερικανοί, οι ιθαγενείς Αμερικανοί και οι Λατίνοι αντιμετωπίζουν σύλληψη, κράτηση, φυλάκιση και κοινοτική επιτήρηση σε υψηλότερα ποσοστά από ό,τι οι λευκοί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την αντιμετώπιση αυτών των φυλετικών και εθνοτικών ανισοτήτων στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι Εθνικές Ακαδημίες Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής μόλις κυκλοφόρησαν “Μείωση της φυλετικής ανισότητας στο έγκλημα και τη δικαιοσύνη: Επιστήμη, πρακτική και πολιτική.» Η έκθεση συναίνεσης προσφέρει ερευνητικά στοιχεία και προτάσεις δημόσιας πολιτικής για μεταρρυθμίσεις ποινικής δικαιοσύνης και μη ποινικής δικαιοσύνης που στοχεύουν στη φυλετική ανισότητα.

Οι Ακαδημίες Επιτροπή Μείωσης των Φυλετικών Ανισοτήτων στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης συνέταξε την έκθεση με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία φυλετικής ανισότητας στην ποινική δικαιοσύνη από διάφορους κλάδους των κοινωνικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματολογίας, της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. Βασιζόμενοι σε αυτήν την έρευνα, οι συστάσεις της επιτροπής αφορούν όχι μόνο την ποινική δικαιοσύνη άμεσα, αλλά και τα οικονομικά, εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά και δημόσια θέματα υγείας που σχετίζονται με το έγκλημα.

Η έκθεση εντοπίζει διάφορες τάσεις στις ανισότητες ποινικής δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, σημειώνει ότι οι μαύροι Αμερικανοί, οι ιθαγενείς της Αμερικής και οι Λατίνοι είναι πιο πιθανό να είναι θύματα ανθρωποκτονιών από άλλες ομάδες και ότι οι διαφορές στη θυματοποίηση ανθρωποκτονιών έχουν αυξηθεί από το 2010. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι οι μαύροι Αμερικανοί σταματούνται από αστυνομικούς και φυλακίζονται σε υψηλότερα ποσοστά από άλλες ομάδες και οι ιθαγενείς της Αμερικής αντιμετωπίζουν αυξημένα ποσοστά φυλάκισης.

Η έκθεση σημειώνει πώς οι ανισότητες στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης μπορούν να αποδοθούν σε μια ιστορία φυλετικής ανισότητας και ανισοτήτων στη στέγαση, τις κοινότητες και τις οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες. Η επιτροπή υποστηρίζει ότι οι προσπάθειες για τη στόχευση της ανισότητας μπορούν να υποστηριχθούν με την αντιμετώπιση βαθύτερων κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων.

«Η έρευνα μας λέει ότι η σχέση μεταξύ της φυλετικής ανισότητας στην ποινική δικαιοσύνη και της φυλετικής ανισότητας ευρύτερα είναι ένας καταστροφικός και επίμονος βρόχος ανατροφοδότησης». είπε ο Χαλίλ Γκιμπράν Μοχάμεντ, καθηγητής στο Harvard Kennedy School και συμπρόεδρος της επιτροπής. «Αυτές οι διαιωνιζόμενες επιπτώσεις της ανισότητας μπορούν να οδηγήσουν σε συνεχή εμπλοκή της ποινικής δικαιοσύνης για άτομα, επηρεάζοντας σοβαρά τις γειτονιές και τις κοινότητες».

Με βάση τα ευρήματά της, η επιτροπή συνέστησε μεταρρυθμίσεις πολιτικής σε όλα τα στάδια του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, πρότεινε οι ομοσπονδιακές και κρατικές υπηρεσίες να διεξάγουν έρευνα και να δημιουργήσουν πολιτικές που έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερες αστυνομικές στάσεις, κρατήσεις, φυλάκιση και μακροχρόνιες ποινές. Η έκθεση σημειώνει ότι η πολιτική μπορεί να δημιουργηθεί με την αξιολόγηση προγραμμάτων ασφάλειας με γνώμονα την κοινότητα, τη συνεργασία με κοινότητες που έχουν αντιμετωπίσει το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και την έρευνα μοντέλων δικαιοσύνης σε φυλές.

Η έκθεση προτείνει επίσης δύο ξεχωριστές προσεγγίσεις για τη στόχευση των φυλετικών ανισοτήτων στο έγκλημα και τη δικαιοσύνη. Η πρώτη πρόταση αφορά το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, των δικαστηρίων, της κοινοτικής εποπτείας και των διορθώσεων για να αντιμετωπίσει τη μεταρρύθμιση της πολιτικής, και η δεύτερη πρόταση είναι για αυξημένη υποστήριξη και μεταρρύθμιση της πολιτικής για τις προσπάθειες της κοινότητας.

«Με την αύξηση των ποσοστών ανθρωποκτονιών στις πόλεις από το 2020, υπήρξαν εκκλήσεις για μείωση των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων της ποινικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι είναι δυνατό να βελτιωθούν τα αποτελέσματα για τις κοινότητες που αισθάνονται τις χειρότερες συνέπειες της ανισότητας της ποινικής δικαιοσύνης χωρίς αύξηση της εγκληματικότητας». είπε ο Μπρους Γουέστερν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και συμπρόεδρος της επιτροπής. «Το βίαιο έγκλημα είναι ένα ζήτημα φυλετικής ισότητας και υπάρχουν πολλά σημαντικά παραδείγματα μείωσης του εγκλήματος, ενώ παράλληλα μειώνονται οι φυλετικές ανισότητες στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης».

Έμα Ρίτσαρντς

Έμα Ρίτσαρντς είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και σπουδάζει δημόσιες σχέσεις. Είναι ασκούμενη στην επικοινωνία κοινωνικών επιστημών στην Sage Publishing.

Bir cevap yazın