Τρόπος διαχείρισης του διαστήματος των στηλών Flutter

0
Τρόπος διαχείρισης του διαστήματος των στηλών Flutter

Σε αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου, εστιάζουμε σε μια θεμελιώδη πτυχή της ανάπτυξης εφαρμογών Flutter: τον έλεγχο της απόστασης μεταξύ των στοιχείων σε ένα Column widget. Η σωστή απόσταση μεταξύ των στοιχείων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αναγνωσιμότητα της εφαρμογής σας και την εμπειρία χρήστη.

Γιατί η απόσταση έχει σημασία

Πριν μπούμε στα τεχνικά θέματα, είναι σημαντικό να καταλάβουμε γιατί η απόσταση μεταξύ των στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας. Η καλή απόσταση ενισχύει την αναγνωσιμότητα, επιτρέπει σε κάθε στοιχείο τον δικό του οπτικό χώρο και βοηθά στον διαχωρισμό διαφορετικών ενοτήτων της εφαρμογής σας.

Χρησιμοποιώντας το mainAxisAlignment

Ο απλούστερος τρόπος διαχείρισης του διαστήματος σε α Column είναι με τη χρήση του mainAxisAlignment ιδιοκτησία.

Ο κώδικας

const Column(
 mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
 children: [
  Text('First Child'),
  Text('Second Child'),
  Text('Third Child'),
 ],
)

ο mainAxisAlignment Η ιδιοκτησία ελέγχει πώς κατανέμεται ο χώρος κατά μήκος του κύριου άξονα του Column. Ρύθμιση σε MainAxisAlignment.spaceAround θα κατανείμει ομοιόμορφα τον διαθέσιμο χώρο γύρω από τα αντικείμενα.

διαστήματα αντικειμένων στηλών φτερουγίσματος

Διαφορά μεταξύ τύπων χώρου

 • διάστημα Γύρω: Κατανέμει ομοιόμορφα τον διαθέσιμο χώρο γύρω από κάθε παιδί, μεταξύ άλλων πριν από το πρώτο και μετά το τελευταίο παιδί.
 • διάστημα Μεταξύ: Τοποθετεί ομοιόμορφα τον διαθέσιμο χώρο μεταξύ των παιδιών, αλλά δεν αφήνει χώρο στην αρχή ή στο τέλος.
 • χώρο Ομοιόμορφα: Κατανέμει ομοιόμορφα τον διαθέσιμο χώρο σε όλα τα παιδιά, καθώς και πριν από το πρώτο και μετά το τελευταίο παιδί.

Ακολουθεί ο πλήρης κωδικός για αναφορά.

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(
    colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),
    useMaterial3: true,
   ),
   home: const MyHomePage(),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatelessWidget {
 const MyHomePage({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
     backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.inversePrimary,
     title: const Text(
      'Flutter Example',
     ),
    ),
    body: const Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
     children: [
      Text('First Child'),
      Text('Second Child'),
      Text('Third Child'),
     ],
    ));
 }
}

Το γραφικό στοιχείο Spacer

Για πιο λεπτόκοκκο έλεγχο, το Spacer το widget είναι απίστευτα χρήσιμο.

Χρήση Spacer

const Column(
 children: [
  Text('First Child'),
  Spacer(flex: 2),
  Text('Second Child'),
  Spacer(flex: 1),
  Text('Third Child'),
 ],
)

Εισαγάγαμε Spacer widgets μεταξύ των Text widgets. ο flex Η ιδιότητα ελέγχει την ποσότητα του χώρου το καθένα Spacer θα πρέπει να απασχολεί σε σχέση με τα άλλα.

πτερυγίζω στήλη παιδικά απόσταση

Χρήση επένδυσης για ακριβή απόσταση

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε τέλεια απόσταση μεταξύ των pixel. Σε αυτή την περίπτωση, το Padding widget μπορεί να είναι αρκετά εύχρηστο.

Ο κώδικας

const Column(
 children: [
  Padding(
   padding: const EdgeInsets.all(8.0),
   child: Text('First Child'),
  ),
  Padding(
   padding: const EdgeInsets.all(16.0),
   child: Text('Second Child'),
  ),
 ],
)

Εδώ, το καθένα Text Το widget είναι τυλιγμένο σε ένα Padding widget, επιτρέποντάς σας να ορίσετε την ακριβή πλήρωση γύρω από κάθε στοιχείο.

Γέμισμα στοιχείου στήλης φτερουγίσματος

Είτε χρησιμοποιείται mainAxisAlignment, Spacerή Paddingτο Flutter σας προσφέρει διάφορα εργαλεία για να επιτύχετε τέλεια απόσταση σε α Column. Κατανόηση των λεπτών διαφορών μεταξύ spaceAround, spaceBetweenκαι spaceEvenly μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε πιο ενημερωμένες επιλογές για τη διάταξη της εφαρμογής σας.

Bir cevap yazın